Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eğitimde Sosyal Medyanın Kullanılmasına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
(Investigation of Social Studies Teachers' Opinions on the Use of Social Media in Education )

Yazar : Erhan YAYLAK  Süleyman İNAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 3
Sayfa : 1-32
178    388


Özet

Bu araştırmanın amacı; Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin eğitim süreçlerinde sosyal medyanın kullanılmasına yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Bu amaçla araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde ise MAXQDA 12 programı kullanılmıştır. Araştırma grubu; 2014-2015 eğitim-öğretim yılında “Türkiye Sosyal Bilgiler Zümresi” Facebook Grubu’na üye olan 30 Sosyal Bilgiler öğretmenidir. Bu Sosyal Bilgiler öğretmenlerine, sosyal medyanın eğitim amaçlı kullanılmasına yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla açık uçlu soruların bulunduğu çevrimiçi bir yarı yapılandırılmış form yöneltilmiştir. Araştırmadan elde edilen Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin sosyal medyanın eğitim süreçlerinde kullanılmasına yönelik görüşler incelendiğinde; Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin, öğrencilerin ve öğretmenlerin çoğunun sosyal medya kullandığını, artık hayatın vazgeçilmezi olduğunu, öğrencilerin sosyal medyada boşa zaman geçirmeleri yerine eğitsel amaçlı kullanılabileceğini ve eğitimin etkililiğini artıracağını ifade etmişlerdir. Sosyal medyanın ders işlenmesi esnasında dikkati canlı tutabileceği belirtilmiştir. Sosyal medyada yapılan paylaşımlardan faydalanarak derste örnekler verilmesi, öğrencilerin derse ilgisinin dağıldığı anlarda tekrar toparlanması adına olumlu olacağını belirtmişlerdir. Öğrencilerin hayatında büyük yer kaplayan, çocuk ve gençlerin neredeyse tamamının kullandığı sosyal medya ile öğretmen – öğrenci iletişiminin geliştirilebileceğidir. Bu yöndeki görüşlere göre öğrenci ve öğretmen arasındaki iletişim okul duvarlarından ve eğitim süreçlerinden sıyrılarak daha rahat bir iletişim ortamının yaratılabildiği yönündedir. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında sosyal medyanın eğitimde kullanılmasına yönelik ve gelecek zaman sürecinde yapılacak araştırmalara dair öneriler sunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Sosyal medya, öğretmen, sosyal ağlar, eğitim, sosyal bilgiler.

Abstract

The aim of this research is to reveal Social Studies teachers` views about the use of social media in educational processes. For this reason, content analyzing method, one of the qualitative methods, was used in this research. In analyzing the qualitative datas, the MAXQDA 12 programme was used. There search group consists of 30 Social Studies teachers who became members of the facebook group “The Coterie of Turkey Social Studies Teachers”, in the academic year of 2014-2015. An online semi-structured form which had open-ended questions were adressed to these Social Sciences teachers to determine their views about theuse of social media for educational purposes. When the teachers` views about theuse of social media in educational processes were analyzed, it was seen that they stated that Social Studies teachers, students and most of the teachers used social media and it was the essential of life, students could use it for educational purposes instead of wasting their time in social media, and it would increase the effectiveness of education. It was also stated that social media could keep students` attentions alive during the lesson. They expressed that giving examples by taking advantage of the posts shared in social media would be positive to redirect students` attentions to the lesson when they were distracted. With social media which is a great part of students` life, almost all children and young people use, the communication between student and teacher can be improved. According to the views in this aspect, the communication between the teacher and the student can get out of the school walls and educational processes, and a more comfortable communication environment can be created. Intheview of these finding sobtained from there search, suggestions about the use of social media in education and about the studies which will be done in the future time have been offered.Keywords
Social media, teachers, social networks, education, social studies.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :TOKAT
Telefon :05059390335 Faks :
Eposta :tubadeditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri