Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Roman Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri
(Students' Opinions Towards Use of Historical Novel in Teaching of Social Studies )

Yazar : Mustafa DOLMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 3
Sayfa : 54-67
179    649


Özet

Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretiminde tarihsel roman kullanımına yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada döküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Sivas il merkezinde bulunan bir devlet okulunun yedinci sınıfında öğrenim gören dört farklı sınıftan toplam sekiz öğrenci oluşturmaktadır.Araştırma, öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde yaptığı bir yaratıcı yazma çalışması ile başlamıştır. Öğrenciler tarihsel roman okuduktan sonra, ikinci çalışma yapılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen veriler Öztürk (2007) tarafından geliştirilen rubrik kullanılarak puanlanmıştır. En yüksek ve en düşük ilk dört puanı alan öğrenciler örneklem olarak belirlenmiştir.Veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiş ve öğrenci görüşleri çeşitli kategoriler altında kodlanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin derslerde tarihsel roman kullanmak istedikleri, farklı kurgu biçimine sahip romanların öğrencilere farklı şeyler öğreterek onların farklı yönlerini geliştirdiği tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Öğrenci Görüşleri, Sosyal Bilgiler, Tarihsel Roman,

Abstract

The aim of this research is to examine student views on the use of historical novels in the teaching of Social Studies. Document examination method was used in the research. The sample of the research consists of eight students from four different classes who are studying in the seventh grade of a public school in the city center of Sivas. The research began with a creative writing work done by students in social studies class. After students read historical novels, the second study was conducted.data obtained from these studies were scored with the help of rubrik developed by Öztürk (2007). The data were analyzed by descriptive analysis method and student opinions were coded under various categories. As a result of the research, it has been determined that the students who want to use historical novels in their lessons, novels with different fiction styles develop different aspects by teaching different things to the students.Keywords
Students’ Opinions, Social Studies, Historical Novel,

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :TOKAT
Telefon :05059390335 Faks :
Eposta :tubadeditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri