Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ATASÖZLERİNDE GEÇEN COĞRAFİ KAVRAMLARA YÖNELİK ALGILARI
(THE PERCEPTIONS OF THE SECONDARY SCHOOL STUDENTS INTENDED FOR GEOGRAPHICAL CONCEPTS IN PROVERBS )

Yazar : mehmet tatan  Maksut ÖNLEN, Bilgin Ünal İBRET  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 5
Sayfa : 61-76
434    223


Özet

Bu çalışmada, ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olan atasözleri ile ilgili coğrafi kavramları algılama düzeyleri ölçülmüştür. Çalışmada yer alan atasözleri Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü’nden seçilmiştir. Seçilen atasözleri iklim ve yer şekilleri konu alanları kazanımlarına göre belirlenmiştir. Bu seçimde atasözlerinin öğretici, yapıcı ve eğitici etkisinin bulunmasına dikkat edilmiş ve kelimelerin farklı şekilde kullanımları varsa, onlar parantez içerisinde açıklanmaya çalışılmıştır. Böylece veri toplama aracı hazırlanmış ve içerik, şekil ve geçerlik-güvenirlilik bakımından alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda şekillendirilmiştir. Daha sonra veri toplama aracının 57 kişiden oluşan 5. sınıf öğrenci grubuyla pilot uygulaması yapılmıştır. Pilot uygulamadan sonra yeniden düzenlenerek son şekli verilen veri toplama aracı 5. Sınıfta öğrenim gören toplam 205 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Çalışma grubuna dahil olan öğrencilerin 107’si İstanbul, 98’i de Tokat il merkezlerinde eğitim görmektedir. Çalışma sonucunda atasözlerinde geçen kavramlarla ilgili bazı öğrencilerin kavram yanılgısı yaşadıkları belirlenmiştir. Bu öğrenciler arasından seçilen 10 öğrenci ile bire bir görüşme yapılmış ve coğrafi kavramlar ile ilgili yanılgılarının sebepleri açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin su-doğal afet-iklim elemanları kavramlarını ayırt etme noktasında bazı zorluklar yaşadıkları anlaşılmıştır. Bununla birlikte öğrencilerin yer şekilleri algılarında da “oba” ve “ova” kavramlarını birbirine karıştırdıkları tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Coğrafya, atasözü, coğrafi kavram, kavram algısı.

Abstract

In this study, the level of perception of 5th grade students in a secondary school about proverbs being an integral part of Turkish culture and climate and landforms being geographical concepts was measured. The proverbs were chosen from the dictionary of Proverbs and Idioms belonged to Turkish Language Institute. Chosen proverbs are determined according to the acquisition of climate and landform subject areas. The instructive, constructive and educational effect of proverbs was paid attention in this choice and if the words have different uses, they are tried to be explained in brackets. Thus, the data collection tool has been prepared and shaped in accordance with the opinions of field experts in terms of content, form and validity. Then the data collection tool consisting of 57 people from the group of 5th grade students was conducted with the pilot scheme. After the pilot scheme, the final data collection tool was rearranged and applied to a total of 205 students in the 5th grade. While 107 students included in a study group study in Istanbul, 98 students included in a study group study in Tokat. As a result of the study, it has been determined that some students have misconceptions about the concepts in the proverbs. An interview was conducted with 10 students selected from these students and tried to explain the reasons of the misconceptions about geographical concepts. As a result of the study, it was understood that students had difficulties in distinguishing the concepts of water-natural disaster-climate elements. However, it has been determined that students also mix the concepts of "nomad tent" and "plain" in landform perception.Keywords
Keywords: Geography, proverb, geographical concept, concept perception.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :TOKAT
Telefon :05059390335 Faks :
Eposta :tubadeditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri