Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yapısal Eşitlik Modellemesi ile Sendika Memnuniyeti Ölçeğinin Geliştirilmesi: Sivas İli Örneği
(Development of Syndicate Satisfaction Scale By Structural Equation Modeling: A Sample of Sivas Province )

Yazar : Numan Zengin  Zafer YILDIZ-Numan ZENGİN-Yalçın KARAGÖZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 3
Sayfa : 93-102
394    427


Özet

Öz Bu çalışmada amaç; sendika üyelerinin sendikadan memnuniyet derecelerini belirleyecek, sendika memnuniyeti ölçeğini geliştirmektir. Bu ölçekle, sendika memnuniyeti ile ilgili problemler belirlenerek, sendika memnuniyetinin arttırılması için, hizmet verenlere yol göstereceği beklenmektedir. Araştırmanın çalışma grubu, Sivas ilindeki 2017 yılında mevcut olan eğitim birsen sendika üyeleri oluşturmaktadır. Ulaşılabilen 172 üyeye anlet uygulanmıştır. Anket, 27 madde ve 5’li Likert ölçeği tipindedir. Veriler SPSS 23 (AMOS23) paket programı ile analiz edilmiştir. Yapılan güvenilirlik testinde, cronbach alpha değeri 0,801 bulunmuştur. Yapısal geçerlilik için öncelikle açıklayıcı (explanatory) factor analizi yapılmış ve ayırt edici geçerlilik için de doğrulayıcı (confirmatory) factor analizi yapılmıştır. Yapılan Bartlett testinin sonucu anlamlı çıkmıştır. Ölçek 16 soruyu içeren 4 faktörden oluşmuştur. Bu bulgulara gore analiz sonucunda ortaya çıkan dört faktörün birlikte ana yapıya ait varyansın yaklaşık %60,744’ünü açıkladığı belirlenmiştir. Doğrulayıcı factor analizi bulgularına gore; model uyumunun, uyum değerlerine gore, verilere mükemmel uyum gösterdiği tespit edilmiştir. Bu çalışmanın içeriğinin geliştirilmesi, ülke genelinde yaygınlaştırılması, daha kaliteli bir ölçeğin elde edilmesi açısından önemlidir.Anahtar Kelimeler
Yapısal Eşitlik Modellemesi, Sendika Ölçeği, Sendika Memnuniyeti

Abstract

Abstract The aim of this study is to develop the syndicate satisfaction scale which will specify the satisfaction degrees of syndicate members towards the syndicate itself. With this scale, it is expected to lead those who serves in order to increase the satisfaction of this syndicate by determining the problems related to the syndicate satisfaction. The syndicate members of Eğitim Birsen, who existed in Sivas in 2017, constitute the study group of this research. The survey was applied to 172 members reachable. The survey is in the type of 27 items and 5-Likert-scale. The datas where analyzed with SPSS 23 (AMOS23) package programme. In the reliability test done, cronebach alpha rate was found out as 0,801. For the structural validity, the foremost analyze was made to explanatory factor and for the distinctive reliability, the analyze of confirmatory factor was done. The performed Bartlett test concluded as meaningful. The scale was composed of 4 factors including 16 questions. It was identified that 4 factors showing up in the analysis results according to these findings, is explaining approximately 60,744% of variance belonging to the main structure together. According to the confirmatory factor in analysis; it is determined that model harmony has played along with the datas in a perfect way to the adaptive values. The developments of this study's content and extensification of it country-wide are of significance with regard to getting a more qualified scale.Keywords
Structural Equation Modeling, Syndicate Scale, Syndicate Satisfaction

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :TOKAT
Telefon :05059390335 Faks :
Eposta :tubadeditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri