Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kanser Hastalarının Alternatif Bir Tedavi Yöntemi Olarak Dua Tercihi
(Prayer Choice as an Alternative Treatment method of Cancer Patients )

Yazar : MURADİYE VAROL    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 3
Sayfa : 43-53
475    952


Özet

20. yüzyıla kadar olan dönem modern tıp ile alternatif tıp birbirini reddettiği yaklaşımlar içinde geçmiş, 20 yy. sonlarına gelindiğinde bu iki yaklaşım barışçıl bir şekilde birbirlerini sorgular duruma gelmişlerdir. Alternatif bir tedavi yöntemi olan ve alternatif tedavi yöntemleri arasında insanların en sık başvurduğu yöntem olarak kabul edilen dua, araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu araştırma kemoterapi tedavisi alan kanser hastalarının dua eğilimlerinin tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara Onkoloji Hastanesinde kemoterapi tedavisi alan ve 18-60 yaş aralığında bulunan 14 kanser hastası oluşturmaktadır. Verilerin elde edilmesinde, araştırmacı tarafından hazırlanan açık uçlu 8 sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin içerik analizi ile değerlendirildiği araştırma sonucunda, kemoterapi sırasında hastalıkla başa çıkma yöntemi olarak hastaların dua fenomenine çok sık başvurduğu, tedavi süresince duaya yönelimin arttığı görülmüştür. Araştırma sonuçlarının hastanelerde oluşturulan/oluşturulması planlanan manevi destek birimlerine yol gösterici olması açısından katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler
Dua, kanser, tedavi

Abstract

Up to the 20th century, modern medicine and alternative medicine rejected each other. these two approaches came to question each other peacefully. Prayer, which is an alternative treatment method and accepted as the most frequently used method among alternative treatment methods, constitutes the subject of research. This research was conducted in order to determine the tendency of prayers of cancer patients who received chemotherapy treatment. The study group of study consisted of 14 cancer patients who received chemotherapy treatment at Ankara Oncology Hospital and were between 18-60 years of age. In the acquisition of the data, interview form consisting of 8 open-ended questions prepared by the researcher was used. As a result of the researches in which the data were evaluated by content analysis, patients frequently resorted to the prayer phenomenon as the method of coping with the disease during chemotherapy, and it was seen that the heading was increased during the treatment. It is thought that the results of the research will contribute in terms of guiding the spiritual support units that are formed / formed in the hospitals.Keywords
Key Words: Prayer, cancer, treatment

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :TOKAT
Telefon :05059390335 Faks :
Eposta :tubadeditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri