Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL FİZİK KAYGILARI VE BEDEN İMGESİNDEN HOŞNUT OLMA DÜZEYLERİ
(PRE-SERVICE PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS’ SOCIAL PHYSICAL ANXIETY LEVELS AND LEVELS OF CONTENTMENT WITH THEIR BODY IMAGE )

Yazar : Fatmanur Öztürk  Muhsin HAZAR, Malik BEYLEROĞLU, Gülşah ÇELİKAĞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 3
Sayfa : 33-42
428    348


Özet

Bu çalışmada spor ile uğraşan öğretmen adaylarının sosyal fizik kaygı düzeyleri ile beden imgesinden hoşnut olma düzeyleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada betimsel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemine göre belirlenmiş olup 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde ve Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde 1., 2., 3. ve 4. sınıfta öğrenim görmekte olan 400 (131 kadın, 269 erkek) öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Demografik Özellikler Bilgi Formu, Sosyal Fizik Kaygı Envanteri (SFKE) ve Beden Bölgelerinden ve Özelliklerinden Hoşnut Olma Ölçeği (BİHÖ)kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 21 programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonunda öğretmen adaylarının sosyal fizik kaygılarının düşük, beden imgelerinden hoşnut olma düzeylerinin ise orta düzeyin üzerinde olduğu; sosyal fiziki kaygıları ile beden imgelerinden hoşnut olma düzeyleri arasında negatif ve orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Öğretmen Adayları, Sosyal Fizik Kaygı, Beden İmgesi Hoşnut Olma

Abstract

The purpose of the current study is to determine the relationship between pre-service physical education and science teachers’ social physical anxiety levels and levels of contentment with their body image. One of the descriptive survey models, relational survey model was used in the current study. The study group of the current research was determined by using the purposive sampling method and is comprised of 400 (131 females and 269 males) 1st, 2nd, 3rd and 4th year students attending the Faculties of Sports Sciences at Sakarya University and Kocaeli University in 2016-2017 academic year. In the study, Demographic Features Information Form, Physical Anxiety Inventory (SFKE) and the Scale of Contentment with the Parts and Characteristics of the Body (BİHÖ) were employed to collect data. The collected data were analyzed with SPSS 21 program package. At the end of the study, it was concluded that the pre-service teachers’ social physical anxiety level is low; level of contentment with their body image is medium and there is a negative and moderate relationship between their social physical anxieties and contentment with their body image.Keywords
Pre-service teachers, social physical anxiety, contentment with body image

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :TOKAT
Telefon :05059390335 Faks :
Eposta :tubadeditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri