Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İlkokul Birinci Sınıf Türkçe Dersinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
(Problems Encountered in Primary School Turkish Classroom Lessons and Suggested Solutions )

Yazar : Özgür BABAYİĞİT    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 2
Sayfa : 34-42
436    753


Özet

Bu araştırmanın amacı ilkokul birinci sınıf Türkçe dersinde karşılaşılan sorunların belirlenmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin getirilmesidir. İlkokul birinci sınıf Türkçe dersi bireye temel dil becerilerinin kazandırıldığı zorunlu eğitimin ilk aşamasıdır. Bu süreçteki sorunların tespit edilmesi, birinci sınıf Türkçe dersinin daha etkili ve verimli olarak gerçekleştirilmesi açısından önemlidir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji türündedir. Katılımcıların seçiminde uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar Yozgat ili Merkez ilçesinde görev yapan ve birinci sınıfı okutan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Katılımcıların seçiminde ayrıca ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin en az üç defa birinci sınıf okutmuş olmaları ölçüt olarak belirlenmiştir. Verilerin toplanması amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu geliştirilmiştir Yarı yapılandırılmış görüşme formunu oluşturmak amacıyla, ilk olarak konu ile ilgili literatür taranmıştır. Literatür taramasının ardından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu, uzman görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşü sonrasında, yarı yapılandırılmış görüşme formuna son şekli verilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde sınıf öğretmenlerinin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular sorulmuştur. İkinci bölümde ise ilkokul birinci sınıf Türkçe dersinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri sorulmuştur. Veriler 2016 yılı kasım ve aralık aylarında toplanmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formları, 8 sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Görüşmeler ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Görüşmeler, öğretmenler odasında, teneffüslerde gerçekleştirilmiştir. Toplamda 92 dakika görüşme yapılmıştır. Verilerin analizinde tematik analiz kullanılmıştır. Ulaşılan bulgular belirli temalar altında guruplandırılmıştır. Yapılan tematik analiz sonucunda altı adet temaya ulaşılmıştır. Bu temalar şunlardır: 1. tema: öğrenci yaşının düşüklüğü, 2. tema: okulun ve sınıfın fiziksel yetersizliği, 3. tema: veli ilgisizliği, 4. tema: öğrenciden kaynaklanan sorunlar, 5. tema: veli tarafından harfin sesinin değil adının öğretilmesi, 6. tema: öğretmenlerin çözüm önerileri. Araştırma sonucunda önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler
İlkokul, Türkçe, sorun, çözüm

Abstract


Keywords
Primary school, Turkish, problem, solution

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :TOKAT
Telefon :05059390335 Faks :
Eposta :tubadeditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri