Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Tarihi Dersine Yönelik Tutumları

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının Türk eğitim tarihi dersine yönelik tutumlarını belirlemek ve çeşitli değişkenler (cinsiyet, bölüm, gano, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, aile gelir durumu, üniversiteye gelmeden önce yaşanılan yer) açısından farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında çeşitli bölümlerde öğrenim gören 189 kadın 118 erkek olmak üzere toplamda 307 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada, öğretmen adaylarının Türk eğitim tarihi dersine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla veri toplama aracı olarak, Kamer ve Şimşek (2016) tarafından geliştirilen “Türk Eğitim Tarihi Tutum Ölçeği” gerekli izinleri alınarak kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi sürecinde istatistiksel paket programından yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde; öğretmen adaylarının Türk Eğitim Tarihi dersine yönelik tutumlarının orta düzeyde olduğu, cinsiyet, anne-baba eğitim durumu, aile gelir durumu ve GANO değişkenleri ile Türk eğitim tarihi dersine yönelik tutumları arasında bir ilişkinin olmadığı görülmüştür. Buna karşılık bölüm ve üniversiteye gelmeden önce yaşanılan yer değişkenleri ile adayların tutumları arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu söylemek mümkündürAnahtar Kelimeler
Öğretmen adayları, Türk eğitim tarihi, tutum

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :TOKAT
Telefon :05059390335 Faks :
Eposta :tubadeditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri