Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAK VE SORUMLULUK KONUSUNDAKİ SÖZLÜ ARGÜMANTASYON DURUMLARININ İNCELENMESİ

Bu çalışmada sözlü argümantasyon temelli eğitimin uygulandığı Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının argüman seviyelerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2015-2016 öğretim yılı bahar dönemi Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2.sınıfta öğrenim gören 7’si erkek, 5’i kadın toplam 12 öğrencinin gönüllü katılımı oluşturmaktadır. Hak ve sorumluluk konusu hakkında açık ve düşündürücü şekilde yapılandırılan 3 farklı (1’i ön uygulama) senaryolar hazırlanmıştır. Hazırlanan senaryolar, 5 hafta sürecinde uygulanmıştır. Çalışmanın veri kaynaklarını video ve ses kaydı oluşturmaktadır. Yapılan uygulama sonucunda Toulmin Argüman Modelinde yer alan iddia, veri, gerekçe, delil, destekleyici ve çürütücü bileşenlerini oluşturan 209 argüman yer almaktadır. Bu bileşenlerin düzeyini belirlemek için Erduran, Simon ve Osborne’ nun “Argümantasyon Seviyeler” modeli kullanılmıştır. Buna göre katılımcıların ilk etkinlikte Seviye 2, ikinci etkinlikte Seviye 1 argümanı ürettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda argüman düzeylerinin haftalık senaryo konularına bağlı olduğu, öğrencilerin iddia oluşturmada başarılı iken başkalarının fikirlerini çürütmede yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır. Yüksek seviyede argümanların oluşturulabilmesi için öğretmen yetiştiren kurumlarda argümantasyona dayalı öğrenme ortamları oluşturulabilir.Anahtar Kelimeler
Sözlü argümantasyon, Hak ve sorumluluk, Sosyal bilgiler öğretmen adayları.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :TOKAT
Telefon :05059390335 Faks :
Eposta :tubadeditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri