Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİN KİŞİLERARASI DUYARLILIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Bu araştırma ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı ve Sosyal Bilgiler Eğitimi öğrencilerinin kişilerarası duyarlılık düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modeline uygun olarak yapılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında nicel veri toplama yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçek 36 maddeden ve beş alt boyuttan oluşmuştur. “Kişilerarası Farkındalık”, “Onaylanma İhtiyacı”, “Ayrılma Anksiyetesi”, “Çekingenlik” ve “Kırılgan İç Benlik” anketin alt boyutlarıdır. Araştırmada kullanılan anket Boyce ve Parker (1989) tarafından geliştirilmiş ve Erözkan (2004) tarafından uyarlaması yapılmıştır. 2018–2019 eğitim-öğretim yılı güz döneminde yapılan çalışmanın evrenini Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde eğitim gören çocuk gelişimi programı ve sosyal bilgiler eğitimi bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi`nde Reşadiye MYO ve Sosyal Bilimler MYO Çocuk Gelişmi Programı ve Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören toplam 271 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin kişilerarası duyarlılık düzeylerinin orta düzeyde olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Alt boyutlar arasında toplam puan ortalaması en yüksek olan çekingenlik alt boyutu iken, en düşük ortalama kişilerarası farkındalık alt boyutunda görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Kişilerarası duyarlılık, Çocuk Gelişimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Çekingenlik, Onaylanma İhtiyacı

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :TOKAT
Telefon :05059390335 Faks :
Eposta :tubadeditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri