Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Yapısal Eşitlik Modellemesi ile Sendika Memnuniyeti Ölçeğinin Geliştirilmesi: Sivas İli Örneği

Öz Bu çalışmada amaç; sendika üyelerinin sendikadan memnuniyet derecelerini belirleyecek, sendika memnuniyeti ölçeğini geliştirmektir. Bu ölçekle, sendika memnuniyeti ile ilgili problemler belirlenerek, sendika memnuniyetinin arttırılması için, hizmet verenlere yol göstereceği beklenmektedir. Araştırmanın çalışma grubu, Sivas ilindeki 2017 yılında mevcut olan eğitim birsen sendika üyeleri oluşturmaktadır. Ulaşılabilen 172 üyeye anlet uygulanmıştır. Anket, 27 madde ve 5’li Likert ölçeği tipindedir. Veriler SPSS 23 (AMOS23) paket programı ile analiz edilmiştir. Yapılan güvenilirlik testinde, cronbach alpha değeri 0,801 bulunmuştur. Yapısal geçerlilik için öncelikle açıklayıcı (explanatory) factor analizi yapılmış ve ayırt edici geçerlilik için de doğrulayıcı (confirmatory) factor analizi yapılmıştır. Yapılan Bartlett testinin sonucu anlamlı çıkmıştır. Ölçek 16 soruyu içeren 4 faktörden oluşmuştur. Bu bulgulara gore analiz sonucunda ortaya çıkan dört faktörün birlikte ana yapıya ait varyansın yaklaşık %60,744’ünü açıkladığı belirlenmiştir. Doğrulayıcı factor analizi bulgularına gore; model uyumunun, uyum değerlerine gore, verilere mükemmel uyum gösterdiği tespit edilmiştir. Bu çalışmanın içeriğinin geliştirilmesi, ülke genelinde yaygınlaştırılması, daha kaliteli bir ölçeğin elde edilmesi açısından önemlidir.Anahtar Kelimeler
Yapısal Eşitlik Modellemesi, Sendika Ölçeği, Sendika Memnuniyeti

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :TOKAT
Telefon :05059390335 Faks :
Eposta :tubadeditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri