Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Mülteci Öğrencilerin Teknolojiye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Tokat Örneği

Bu araştırmada, Tokat il merkezinde öğrenimine devam eden mülteci öğrencilerin teknolojiye yönelik tutumlarının yaş, cinsiyet gibi demografik değişkenlere göre anlamlı farklılıklar taşıyıp taşımadığının Yurdugül ve Aşkar (2008) tarafından uyarlaması gerçekleştirilen Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği ile belirlenmesi amaçlanmaktadır. Belirlenen amaç doğrultusunda, mülteci öğrencilerin teknolojiye yönelik tutumlarının araştırılması sürecinde tarama (survey) araştırma yöntemi kullanılmıştır. Tarama araştırma yöntemi, geçmişte veya halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2000). Bu araştırmada Yurdugül ve Aşkar (2008) tarafından uyarlaması gerçekleştirilen Teknolojiye Yönelik Tutum Ölçeği, amaçlı örnekleme tekniği kullanılarak belirlenen ve Tokat ili merkezinde yer alan orta sosyo-ekonomik düzeydeki bünyesinde en fazla mülteci öğrenci barındıran dört ilk ve ortaokulda öğrenim gören yaş aralığı 10 ile 13 arasında değişen 200 öğrenciye uygulanmıştır (NKadın=96, NErkek=104). Elde edilen bulgular incelendiğinde, öğrencilerin teknolojiye yönelik tutumlarının cinsiyete (p=,489) ve yaşa (p=,398) göre anlamlı farklılıklar taşımadığı; uyruğa göre incelendiğinde ise mülteci öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık (p=,000) taşıdığı bulgusuna erişilmiştir. Alanyazında teknolojiye yönelik tutumun belirlenmeye çalışıldığı araştırmalarda, gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarına benzer nitelikler taşıyan gerek cinsiyet (Gerçek vd., 2006; Shapka ve Ferrari, 2003; Çetin, Çalışkan ve Menzi, 2012; Çetin ve Güngör, 2014) ve gerekse yaş (Gerçek vd., 2006; Çetin ve Güngör, 2014) açısından anlamlı farklılıklar bulunmayan çalışmaların mevcut olduğu görülmektedir. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara göre uyruk açısından anlamlı bir farklılığın oluşmasının temel nedenleri olarak dijital bölünme ve dijital yoksulluk gösterilebilir. Yeni bir bilgi teknolojisine erişebilenler ve erişemeyenler arasındaki farkı anlatan dijital bölünme kavramı; ekonomik, sosyal ya da demografik birçok değişkenle birlikte teknolojiyi de etkilemekte ve beraberinde dijital yoksulluğu getirmektedir. Dolayısıyla mülteci öğrencilerin, kendi ülkelerinden ayrılmış, dijital bölünme ile dijital yoksulluğu yaşamış bireyler oldukları düşünüldüğünde, teknolojiye yönelik olumlu tutum geliştirmeleri beklenen bir durum olarak ortaya çıkmaktadır.Anahtar Kelimeler
Dijital Bölünme, Dijital Yoksulluk, Göçmen, Mülteci, Teknolojiye Yönelik Tutum.

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :TOKAT
Telefon :05059390335 Faks :
Eposta :tubadeditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri