Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim  

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL FİZİK KAYGILARI VE BEDEN İMGESİNDEN HOŞNUT OLMA DÜZEYLERİ

Bu çalışmada spor ile uğraşan öğretmen adaylarının sosyal fizik kaygı düzeyleri ile beden imgesinden hoşnut olma düzeyleri arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada betimsel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemine göre belirlenmiş olup 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde ve Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde 1., 2., 3. ve 4. sınıfta öğrenim görmekte olan 400 (131 kadın, 269 erkek) öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Demografik Özellikler Bilgi Formu, Sosyal Fizik Kaygı Envanteri (SFKE) ve Beden Bölgelerinden ve Özelliklerinden Hoşnut Olma Ölçeği (BİHÖ)kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 21 programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonunda öğretmen adaylarının sosyal fizik kaygılarının düşük, beden imgelerinden hoşnut olma düzeylerinin ise orta düzeyin üzerinde olduğu; sosyal fiziki kaygıları ile beden imgelerinden hoşnut olma düzeyleri arasında negatif ve orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Öğretmen Adayları, Sosyal Fizik Kaygı, Beden İmgesi Hoşnut Olma

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :TOKAT
Telefon :05059390335 Faks :
Eposta :tubadeditor@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri